இந்தியாவில் இன்று தங்கம் விலை

நீங்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால் அல்லது தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக தங்க நகைகளை வாங்க விரும்பினால், நீங்கள் வாங்குவதற்கு முன் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து முக்கிய தகவல்களையும் இங்கே காணலாம். இந்தியாவில் 24 காரட் தங்கம் மற்றும் 22 காரட் தங்கத்தின் சமீபத்திய விலைகளை இங்கே கண்டறிந்து, தகவலறிந்த முடிவெடுக்க அவற்றை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். அனைத்து விலைகளும் இன்று புதுப்பிக்கப்பட்டு, தொழில்துறை தரத்திற்கு இணையாக உள்ளன.

இந்தியாவில் இன்றைய தங்கத்தின் விலையைப் பாருங்கள். இந்தியாவில் ஒரு கிராமுக்கு 22-காரட் மற்றும் 24-காரட் தங்கத்தின் விலைகளை ஒப்பிட்டு, உங்கள் பணத்திற்கான சிறந்த மதிப்பைப் பெறுங்கள்

அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் ₹ 70800/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70800/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் தங்கத்தின் விலை ₹ 64900/-
ஆந்திரா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) ஆந்திரா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
அருணாச்சல பிரதேசம் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) அருணாச்சல பிரதேசம் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
அசாம் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) அசாம் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
பீகார் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) பீகார் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
சண்டிகர் ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) சண்டிகர் தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
சத்தீஸ்கர் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) சத்தீஸ்கர் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
தாத்ரா & நகர் ஹவேலி ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) தாத்ரா & நகர் ஹவேலி தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
தமன் & டியு ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) தமன் & டியு தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
டெல்லி ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) டெல்லி தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
கோவா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) கோவா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
குஜராத் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) குஜராத் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
ஹரியானா ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) ஹரியானா தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
இமாச்சல பிரதேசம் ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) இமாச்சல பிரதேசம் தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
ஜம்மு & காஷ்மீர் ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) ஜம்மு & காஷ்மீர் தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
ஜார்க்கண்ட் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) ஜார்க்கண்ட் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
கர்நாடகா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) கர்நாடகா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
கேரளா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) கேரளா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
லட்சத்தீவு ₹ 70800/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70800/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) லட்சத்தீவு தங்கத்தின் விலை ₹ 64900/-
மத்தியப் பிரதேசம் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) மத்தியப் பிரதேசம் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
மகாராஷ்டிரா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) மகாராஷ்டிரா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
மணிப்பூர் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) மணிப்பூர் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
மேகாலயா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) மேகாலயா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
மிசோரம் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) மிசோரம் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
நாகாலாந்து ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) நாகாலாந்து தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
ஒடிசா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) ஒடிசா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
பாண்டிச்சேரி ₹ 70800/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70800/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) பாண்டிச்சேரி தங்கத்தின் விலை ₹ 64900/-
பஞ்சாப் ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) பஞ்சாப் தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
Rajasthan ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) Rajasthan தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
சிக்கிம் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) சிக்கிம் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
தமிழ்நாடு ₹ 70800/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70800/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) தமிழ்நாடு தங்கத்தின் விலை ₹ 64900/-
தெலுங்கானா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) தெலுங்கானா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
திரிபுரா ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) திரிபுரா தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-
உத்தரபிரதேசம் ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) உத்தரபிரதேசம் தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
உத்தரகண்ட் ₹ 71010/ 10 கிராம் (24K) ₹ 71010/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) உத்தரகண்ட் தங்கத்தின் விலை ₹ 65100/-
மேற்கு வங்கம் ₹ 70860/ 10 கிராம் (24K) ₹ 70860/- 24 காரட் (10gm) 22 காரட் (10gm) மேற்கு வங்கம் தங்கத்தின் விலை ₹ 64950/-